Bold Titles Have Sound Clips - Click to listen!
 • My Też Przychodzim Ubodzy Ludzie (We the Poor Also Worship)
 • Wstawszy Pasterz Bardzo Rano (The Shepherds Are Awakened)
 • Oto Stajenka (Here is the Stable)
 • Nie w Betlejem, Galilei (Not in Bethlehem of Galilee)
 • Wesoło Jest Nam Dzisiaj Nowina (We Have Good News Today)
 • Przyskoczę Ja Do Tej Szopy (I’ll Jump for the Lord)
 • Zapłonęła Gwiazda (The Star Shined)
 • Jakaż To Gwiazda (What a Star)
 • My Też Pastuszkowie (We the Shepherds)
 • Szczęśliwa Kolebko (Happy is the Cradle)
 • Kiej Maryja Wędrowała (Mary Wandered Afar)
 • Witajże Dzieciątko z Panny Narodzone (Welcome the Child Born of a Virgin)
 • Nie Masz Ci, Nie Masz (The Star Leads Me)
 • Nowy Rok Bieży (The New Year Rushes)


Buy now!